skip to Main Content

SIR grensloos planning WMS & TMS innovaties

SIR innovatie groep planning Warehouse Management System innovaties

Op basis van onze inzichten voor de toekomst gaan we de structuur van de WMS oplossing, fundamenteel wijzigen en uitbreiden. Daar we van verschillende fulfilment partijen vernemen, dat de bestaande WMS oplossingen niet meer voldoen, heeft grensloos besloten om een compleet nieuwe WMS module te ontwikkelen, waar we flexibel en snel kunnen anticiperen op wensen van logistieke- en fulfilment distributie partijen. Indien u op dit moment niet blij bent met uw bestaande WMS toepassingen, dan nodigen wij u nu uit om lid te worden van de SIR grensloos innovatie WMS-groep.

Onze inventarisatie voor de WMS innovaties omvat verschillende aspecten. Onderscheid maken tussen bestel-, order- en factuurregels met financiële registraties en ontvangst- en leverregels zonder financiële registraties! Daarmee lossen we een belangrijk autorisatie knelpunt op, daar het niet gewenst is dat logistieke gebruikers enige prijsinformatie zien.  Voor ‘stockdata’ geen financiële validatie meer! Daarmee voorkomen we dat, voor alle logistieke gebruikers, er sprake kan zijn van stagnerende- niet gewenste validatie knelpunten (zoals meldingen over inkoop- VVP- en verkoopprijs of ICP nummer niet gevuld).

Magazijn apps
De dekking van een goed draadloos netwerk in logistieke centra blijkt, door de metalen stellingen, vaak niet betrouwbaar te werken voor alleen realtime verwerking. Door offline magazijn apps te ontwikkelen, lossen we dit knelpunt op. Deze magazijn apps werken snel offline en zijn eenvoudig procesmatig te bedienen zoals: orderpicking – verplaatsingen – voorraadtellingen – inslagregistraties. Tevens evalueert grensloos de magazijn apps op verschillende op PDA terminals zoals de Zebra 2D PDA-scanners.

WMS geautomatiseerde orderpick- en sorteermachines
Projectmatige realisatie van WMS koppelingen in combinatie met geavanceerde orderpick- en sorteermachines.

Transport Management System (TMS) koppelingen
Projectmatige realisatie van koppelingen met TMS toepassingen, die vrachtdocumenten van alle expediteurs kunnen verwerken. Ook hiervoor hebben we een gespecialiseerde grensloos partner direct beschikbaar.

SIR innovatieplanning 2019.2 – Werkgroep Pluriform E-logistics prio:

  • 08) WMS Pluriform magazijn Pluriform web portaal voor: order picking – verplaatsingen – voorraadtellingen – inslagregistraties (Stemronde SIR leden 3,8%)
  • 08) WMS voor ‘stockdata’ geen financiële validatie meer (Stemronde SIR leden 3,8%)
  • 11) WMS uitbreiding Logistieke planning inkomende- en uitgaande goederen (Stemronde SIR leden 2% prio 11)
  • 11) WMS Lots fulfilment beheer van klant gerelateerde voorraden (Stemronde SIR leden 0,9%)
  • 11) TMS nadere inventarisatie vrachtdocumenten PF-gebruikers (Stemronde SIR leden 0,9%)

Registreer uw stem voor de actuele innovatie aanvragen en wordt lid van de SIR grensloos innovatie werkgroep(en).

Zo beslist u dus mee hoe de ontwikkelcapaciteit wordt ingezet.

Back To Top