skip to Main Content

Logistieke integraties / ESB

Logistieke bedrijven realiseren zich steeds meer het potentieel van het koppelen van leveranciers, vervoerders, cloud providers e.a. vooral als ze gebruik maken van SaaS. Een cloud gebaseerd integratieplatform is de ideale manier voor transport en logistiek om deze koppelingen door middel van API’s eenvoudig te realiseren en te managen om zo snel en gecontroleerd toegang te bieden tot gegevens of services van een organisatie. In het algemeen leidt de inzet van een integratieplatform tot een combinatie van de volgende voordelen:

  • Extra inkomsten door uitbreiding van bestaande kanalen
  • Breder bereik
  • Vergemakkelijken van innovatie (nieuwe apps en diensten)
  • Verbetering van de operationele efficiëntie
  • Lagere IT-kosten

API’s
API staat voor application programming interface. Een API is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel.

Met API’s kunnen expediteurs en 3PL’s rechtstreeks linken met (logistieke) online diensten, waardoor ze snel en eenvoudig toegang tot informatie, leveringsbewijs en actuele tariefinformatie hebben.

Door middel van API’s kunnen expediteurs en 3PL’s een query op meerdere vervoerders uitvoeren om zo de meest kosteneffectieve routeringsopties real-time te bepalen. Dit is veel efficiënter dan elke site handmatig te checken.

API’s zorgen voor snelle en eenvoudige mobiele integratie, wat betekent dat toepassingsgegevens en rapporten eenvoudig naar mobiele apparaten kunnen worden gestuurd wanneer nodig.

API’s kunnen zorgen voor geautomatiseerde facturering tussen vervoerders, verladers en 3PL partners. Dit vermindert fouten en zorgt voor tijdige betalingen.

API’s zijn handig wanneer er oude technologie in het spel is. Netwerken en webapplicaties opgebouwd gedurende vele jaren lenen zich niet gemakkelijk voor 3de partij integratie, met name als het gaat om mobiele apps. API’s zorgen voor een abstractie laag die tussen verschillende bestaande netwerken kan bemiddelen zowel intern als extern.

API’s zorgen voor nieuwe flexibiliteit, Bijvoorbeeld: SaaS software beschikt wellicht niet over de interface die nodig is voor een bepaalde businesscase, maar met de API kan deze snel en gemakkelijk worden gebouwd.

ESB (enterprise service bus)
Een integratieplatform is een non-coding framework waarmee op een visuele manier snel en eenvoudig koppelingen gebouwd en gemanaged kunnen worden. Met een modern integratieplatform kunnen zowel directe koppelingen als API’s worden ontwikkeld.

Een point-to-point koppeling is een directe verbinding tussen twee systemen. Bij een ESB-koppeling wordt elke applicatie met de ESB verbonden. De ESB zorgt vervolgens voor transformatie, orchestratie en routering van elk bericht naar andere applicaties.

Een van onze grensloos projectpartners biedt een integratieplatform aan, dat toepasbaar is voor integratie met logistieke partners en klanten door middel van een API-managementsysteem. Neem contact op met grensloos dan organiseren we een demonstratie.

Back To Top