skip to Main Content

Projectmatige productie

In projectorganisaties worden kosten gemaakt en opbrengsten gegenereerd uit de uitgevoerde projecten. Deze administratie bestaat niet alleen uit een registratie van bestede uren en gebruikte materialen, maar kent ook de mogelijkheid om deze in rekening te brengen aan uw klanten. Projectwerkordersadministraties voor de verwerking van: urenverantwoordingen (ook online), termijn- en regiefacturering, werkorderadministratie (een project/meerdere werken), werkorderplanning met een Werkbon app is standaard beschikbaar.

Project- werkorderadministratie met Werkbon app

  • stuklijst/samengestelde productie
  • inkoop bestel-, ontvangs- en inkoopadministratie
  • offerte-, opdracht-, OHW, leveringen met termijn- en nacalculatie facturering
  • partijen administratie: materiaalcertificaten beheer positietekening leidingen: röntgen laslijsten
  • magazijn(en) project voorraad
  • Werkbon app op basis van geplande werkorders

De administratie fungeert als een volledige subadministratie binnen de financiële administratie: project, werkorder en projectpost gaan als dimensie mee met elke project gerelateerde boeking. Deze module biedt u de mogelijkheid om uw projecten op allerlei manieren vóór te calculeren, te offreren, uren en materialen te verantwoorden en te factureren. U heeft direct inzicht in alle kosten en baten, zowel per project als per werkorder.

Voor meer informatie nodigen wij u uit voor een demonstratie van de module projectmatige productie. Tevens aanvullende informatie zoals een functioneel schema en referentie verhaal, bel 0031(0)13-7113308 of stuur een e-mail naar  info@grensloos.nl.

Back To Top