skip to Main Content

Projectmatige productie

In projectorganisaties worden kosten gemaakt en opbrengsten gegenereerd uit de uitgevoerde projecten. Deze administratie bestaat niet alleen uit een registratie van bestede uren en gebruikte materialen, maar kent ook de mogelijkheid om deze in rekening te brengen aan uw klanten. Projectwerkordersadministraties voor de verwerking van: urenverantwoordingen (ook online), termijn- en regiefacturering, werkorderadministratie (een project/meerdere werken), werkorderplanning met een Werkbon app is standaard beschikbaar.

Project- werkorderadministratie, Planning en Werkbon app

Voor het toepassen van de module Werkorderplanning en de nieuwe Werkbon app, is het noodzakelijk om de module project- werkorderadministatie toe te passen. Bij het uitvoeren van projecten blijkt vaak een grote dynamiek en flexibiliteit in het uitvoeren van de concrete werkzaamheden. Om deze operatie goed te kunnen managen, is een werkorder-administratie in het leven geroepen. Dit betekent dat: het project dient als uitgangspunt voor algemene kostenbewaking, raamafspraken en administratieve instellingen de specifieke werkzaamheden geoffreerd, gepland, geregistreerd en bewaakt worden op werkorderniveau.

Variatie in werk: werkorders kennen een grote variatie qua type werk. Ze worden zowel gebruikt voor de afhandeling van storingen, het uitvoeren van een aangenomen werk als de aansturing van productie. In al deze gevallen gaat het om “niet repeterende” werkzaamheden. Boeken op werkorders: in de administratieve afhandeling van kosten- en opbrengstboekingen sluit de werkorderadministratie aan op de werkwijze in de  projectenadministratie. Per boekingsregel: zal echter een keuze gemaakt moeten worden voor de werkorder in plaats van het project. Deze boekingen zullen niet apart worden behandeld. Uit het oogpunt van eenduidigheid moet elke kosten- en opbrengstboeking op een Project gerelateerd zijn aan een Werkorder. Statusregistratie: de werkorder statussen zijn wat gedetailleerder dan de project statussen. In principe worden deze statussen automatisch toegekend op basis van diverse procedures (zoals het gereed melden). Er is ook een mogelijkheid om handmatig de status aan te passen. Meer informatie vindt u in het onderwerp Statusregistratie werkorder. Batchverwerking: gezien het grote aantal werkorders (er zijn gebruikers met aantallen van 40.000 per jaar), kent de module werkorder functionaliteit die gericht is op batchverwerking: definiëren van accountverantwoordelijken voor rapportages; uitvoeren van een periodieke batchfacturatie.

Deze administratie fungeert als een volledige sub administratie binnen de financiële administratie: project, werkorder en projectpost gaan als dimensie mee met elke project gerelateerde boeking. Deze module biedt u de mogelijkheid om uw projecten op allerlei manieren vóór te calculeren, te offreren, uren en materialen te verantwoorden en te factureren. U heeft direct inzicht in alle kosten en baten, zowel per project als per werkorder.

Verhuurmodule vanaf Calculaties/Offertes & Verhuurovereenkomsten + diensten- en materieelclaims!

  • Stock- en inhuur materieelclaims: 100% inzicht in de verhuurde voorraden in de toekomst!
  • Tevens 100% inzicht in de beschikbare materieelvoorraden voor toekomstige verhuurprojecten!
  • Plan-kwalificaties in de toekomst: voor uw projectmatige uitvoerende werken (z.g. dienstenclaims)!
  • De Plan-kwalificaties worden via de Project-werkorder planning gepland, op de agenda van de beschikbare uitvoerende werknemers in de standaard Pluriform digitale werkbon app voor alle medewerkers!

Voor verhuurbedrijven hebben we recent een innovatieve, geïntegreerde projectmatige materieel verhuuradministratie module ontwikkelt (beschikbaar Pluriform Logistics release 2023.2).

Voor meer informatie nodigen wij u uit om een afspraak te plannen.

Grensloos Pluriform e-logistics & e-commerce gebruikers, die ook projectmatig werken zoals:

Integraal toepasbaar met Pluriform basis generieke CRM HRM Finance (branche overstijgende) standaard functionaliteiten:

Metaalsector: Pluriform Certified Production software

Integraal toepasbaar met Pluriform basis generieke CRM HRM Finance (branche overstijgende) standaard functionaliteiten:

Project- werkorderadministratie, Planning en Werkbon app

Voor het toepassen van de module Werkorderplanning en de nieuwe Werkbon app, is het noodzakelijk om de module project- werkorderadministatie toe te passen. Bij het uitvoeren van projecten blijkt vaak een grote dynamiek en flexibiliteit in het uitvoeren van de concrete werkzaamheden. Om deze operatie goed te kunnen managen, is een werkorder-administratie in het leven geroepen. Dit betekent dat: het project dient als uitgangspunt voor algemene kostenbewaking, raamafspraken en administratieve instellingen de specifieke werkzaamheden geoffreerd, gepland, geregistreerd en bewaakt worden op werkorderniveau.

Variatie in werk: werkorders kennen een grote variatie qua type werk. Ze worden zowel gebruikt voor de afhandeling van storingen, het uitvoeren van een aangenomen werk als de aansturing van productie. In al deze gevallen gaat het om “niet repeterende” werkzaamheden. Boeken op werkorders: in de administratieve afhandeling van kosten- en opbrengstboekingen sluit de werkorderadministratie aan op de werkwijze in de  projectenadministratie. Per boekingsregel: zal echter een keuze gemaakt moeten worden voor de werkorder in plaats van het project. Deze boekingen zullen niet apart worden behandeld. Uit het oogpunt van eenduidigheid moet elke kosten- en opbrengstboeking op een Project gerelateerd zijn aan een Werkorder. Statusregistratie: de werkorder statussen zijn wat gedetailleerder dan de project statussen. In principe worden deze statussen automatisch toegekend op basis van diverse procedures (zoals het gereed melden). Er is ook een mogelijkheid om handmatig de status aan te passen. Meer informatie vindt u in het onderwerp Statusregistratie werkorder. Batchverwerking: gezien het grote aantal werkorders (er zijn gebruikers met aantallen van 40.000 per jaar), kent de module werkorder functionaliteit die gericht is op batchverwerking: definiëren van accountverantwoordelijken voor rapportages; uitvoeren van een periodieke batchfacturatie.

Deze administratie fungeert als een volledige sub administratie binnen de financiële administratie: project, werkorder en projectpost gaan als dimensie mee met elke project gerelateerde boeking. Deze module biedt u de mogelijkheid om uw projecten op allerlei manieren vóór te calculeren, te offreren, uren en materialen te verantwoorden en te factureren. U heeft direct inzicht in alle kosten en baten, zowel per project als per werkorder.

Integraal toepasbaar met Pluriform basis generieke CRM HRM Finance (branche overstijgende) standaard functionaliteiten:

Metaalsector: Pluriform Certified Production software

Integraal toepasbaar met Pluriform basis generieke CRM HRM Finance (branche overstijgende) standaard functionaliteiten:

Voor meer informatie nodigen wij u uit voor een demonstratie van de module projectmatige productie. Tevens aanvullende informatie zoals een functioneel schema, bel 0031(0)13-7113308 of stuur een e-mail naar  info@grensloos.nl.

Vele Grensloos Pluriform e-logistics & e-commerce gebruikers, die ook projectmatig werken zoals:

Back To Top