skip to Main Content

SIR grensloos planning Pluriform werkrapport webportaal

Wie zijn de gebruikers en hoe kan er gewerkt worden?

Werkvoorbereiding kan vanuit Pluriform werkrapporten en materialen klaar zetten en/of toewijzen aan een bepaalde medewerker op het planbord. Buitendienstmedewerker ziet het werkrapport in het webportal, zorgt dat hij voldoende materialen meeneemt en kan starten met de uitvoering van het werk. Eenmaal aangekomen op de externe locatie verricht de medewerker zijn werkzaamheden. Voor vertrek registratie van het materiaalverbruik en de uren in het werkrapport webportal. Geen categorieën bij het kiezen van een Artikel, wel een goede zoekfunctie de tijd aanwezig en naam en handtekening van de klant. Vervolgens is het werkrapport online/offline gefiatteerd en gereed. De beheerder ziet dat het werkrapport is afgehandeld, waarna naar keuze Pluriform direct een factuur kan aanmaken.

Oplossingsrichting tweeledig

  1. Pluriform werkrapport webportal: er zijn verschillende gebruikers die de Pluriform project werkrapporten module toepassen. Hiermee kunnen uur verantwoordingen en materialen eenvoudig verwerkt worden. Met als voordeel ontwikkeling door Pluriform Software in basis, toepasbaar voor alle ontwikkelsystemen, vanuit ontwikkelsystemen aanpasbaar geen externe koppeling nodig minder onderhoud in de toekomst.
  2. Pluriform koppeling met de WerkbonApp: omvat een REST koppeling tussen Pluriform en de WerkbonApp. De offline oplossing, de vraag is of dit nog wel nodig is met 4G?  Nadeel ontwikkelingskosten per Pluriform ontwikkelsysteem. Toekomstig onderhoud i.v.m. wijzigingen vanuit de WerkbonApp.

SIR innovatieplanning 2019.2 – Werkgroep Pluriform E-logistics prio:

  • 05) Pluriform werkrapport webportal voor online registratie van uren en materialen (Stemronde SIR leden 6,6%)
  • Project REST-koppeling met de offline WerkbonApp, voor offline registratie van uren en materialen (Stemronde SIR leden 0% vervalt)

Registreer uw stem voor de actuele innovatie aanvragen en wordt lid van de SIR grensloos innovatie werkgroep(en).

Zo beslist u dus mee hoe de ontwikkelcapaciteit wordt ingezet.

Back To Top