skip to Main Content

SIR Grensloos Pluriform NFC-tijdregistratie HRM verbeteringen

HRM managers wensen inzicht over de aanwezige personen op werklocaties en daartoe bevoegde personen, om te bereiken dat urenregistratie en bevoegdheid kan worden gecontroleerd.

Pluriform NFC aanwezigheidsregistratie?
Tijdregistratieterminals toepasbaar op meerdere locaties registreren de datum tijd in/uit, van personen met een unieke NFC Presentiepas. De tijdregistratieterminals genereren z.g. klokregels, die binnen de HRM administratie  van Pluriform basis kunnen worden ingelezen.  Daarmee is er sprake van een aanwezigheidsregistratie, op basis van klokregels per persoon. Op basis van het verschil tussen datum tijd in en -uit kunnen we het aantal uren berekenen dat Presentiepashouders aanwezig waren! Indien je daar een formule op los laat, dat ook rekening houdt met pauzes, dan kun je de werkbare uren hiervan berekenen.

SIR Grensloos innovatie groep aanvraag: uitbreiding Pluriform Tijdregistratie?
Tijdsregistratie uitbreiding van standaard rapportages tevens alternatieve situaties, denk aan variabele pauzes, verschoven diensten, flexwerken, 2,3 en vierploegendiensten, parttimers, thuiswerkers, inhuurkrachten, vaste medewerkers, externe medewerkers, overwerkuren, tijd-voor-tijd uren enz. Indien actuele- en toekomstige Pluriform gebruikers niet meer kiezen voor extra comptabele oplossingen, doch gebruik gaan maken van de standaard uitgebreide HRM module van Pluriform basis, resteren verbeterde generieke standaard rapportages en specifieke oplossingen die op maat eenvoudig gerealiseerd kunnen worden.

Werkgroep Pluriform E-logistics steeds meer gebruikers maken gebruik van deze module!

  •  Tijdregistratie integratie met verlofkaart, tijd voor tijd en verrekening van overwerk, met instelbare definitie(s) zoals een kwartier na reguliere werktijd kan er sprake zijn van overwerk 2021.2 beschikbaar.
  •  Tijdregistratie met instelbare variabele pauzes generiek 2021.2 nu toepasbaar in Pluriform Events op aanvraag in andere ontwikkelsystemen.
  •  Tijdregistratie Job tijd urenverantwoording zowel voor order gestuurde- als projectmatige productie op maat.
Back To Top