skip to Main Content

Ordergestuurde voorraden?

Voor de leverbetrouwbaarheid is het belangrijk dat het beheersen van de doorlooptijd, de voorraad en het optimaal benutten van de productie en groothandel goed verloopt. Grensloos Pluriform ondersteunt deze handel- en productieprocessen ongeacht of er order-/voorraad- of projectmatig geproduceerd moet worden.

Met Pluriform Logistics productie orders kunt u eenvoudig bestellingen genereren per leverancier op basis van orderregels
Alle productie modules in Pluriform zijn ontwikkeld vanuit de praktijk, om de productie optimaal te kunnen aansturen en administratief te verwerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van productie orders, welke gevoed kunnen worden door geplaatste orderregels (producten) van klantorders en gewenste voorraden. Door middel van onderdelenlijsten en productieschema’s kan gedefinieerd worden welke grondstoffen in iedere productiefase benodigd zijn, zodat deze op het juiste moment worden afgeboekt.

Productieorders
Productieorders kunt u aanmaken door orderregels van een of meerdere orders te verzamelen, op basis van prioriteit en beschikbare voorraden. Een productieorder gaat altijd over één product (artikel) dat geproduceerd dient te worden. Met een complete onderdelenlijst met aanvullende specifieke variaties (maten/kleuren). Met het overzicht ‘onderdelenlijsten’ kunt u op voorhand uw productie gaan plannen.

Productieschema’s
Hiermee kunt u chronologisch alle benodigde bewerkingen in productie fases registreren. Een productieschema omvat een definitie van bewerkingen gedetailleerd per productiefase. Door meerdere productieschema’s te registreren, kunt u eenvoudig meerdere routes (in- of externe productie) kiezen bij een productieorder.

Productiefases
Per productiefase kunt u een productielijn registreren. Op basis van de productiefases binnen een productieorder, kunt u meerdere productiefases in een keer gereed melden waarna de benodigde
halffabricaten automatische worden afgeboekt.

Productielijnen
Productielijnen zijn altijd gekoppeld aan een magazijn, die zich elders kan bevinden. Daarmee onderscheiden we interne- en externe productielocaties. Dit is noodzakelijk om te weten waar, na elke productiefase gereed, de grondstoffen afgeboekt moeten worden.

Productie voorraden voorinkopen van halffabricaten, hulpmiddelen en eindproducten
De economische voorraden voorinkopen (bestellingen) en ‘voorraden onderweg’ (transporten) kunt u separaat gedetailleerd opvragen. Daarmee beschikt u altijd over actuele 100% voorraadinformatie, van al uw productie en/of magazijnlocaties! Doordat de productiemodule aansluit op de voorraadadministratie uit Basis, kunnen de voorraden en de voorraadopbouw van grondstoffen en eindproducten opgevraagd worden via standaard documenten en overzichten. De actuele voorraadinformatie per productiefase is belangrijk om, via de Pluriform Logistics webportalen, uw klanten per orderregel permanent te informeren over de actueel geplande leverdata.

Productieplanning
Voor uw productieplanning beschikt u over uitgebreide logistieke inkoopfunctionaliteit binnen Pluriform Logistics. U kunt wel of niet rekening houden met alle beschikbare voorraden op in- of
externe productielocaties.

Transporten
Planning van transporten omvat halffabricaten, productiehulpmiddelen en eindproducten (gereed product), die wereldwijd getransporteerd worden naar uw externe- of interne productielijnen en magazijnen. Doordat de productiemodule ook aansluit op de administratieve voorraadadministratie van Pluriform, kan alle beschikbare functionaliteit vanuit Pluriform Basis hergebruikt worden in uw productieadministratie.

Grensloos Pluriform Logistics ook voor kwekerijen
De fundering van onze branchesoftware bevat horizontale bedrijfslogica: dat is algemene functionaliteit die in verschillende branches nodig is. Denk bijvoorbeeld aan relatiebeheer, financiële administratie, verkoop- en inkoopadministratie, projectadministratie en personeelsadministratie. Deze Pluriform Basis modules worden ontwikkeld door Pluriform Software. Bovenop Pluriform Basis ontwikkelt Grensloos innovatieve kwekerij modules.

Pluriform branchesoftware toepassingen worden ontwikkeld als middel om ervoor te zorgen dat uw organisatie, met minder inspanning meer werk kan verrichten. Doelstelling hierbij is om bedrijf breed een totaal oplossing te bieden, ter ondersteuning van alle informatieprocessen van uw organisatie. Pluriform Software werkt intensief samen met Branche Partners om optimale Pluriform Modellen te ontwikkelen. Door de gezamenlijke aanpak voor permanente innovatie van Pluriform branchesoftware modellen, heeft u nooit meer een verouderd informatiesysteem. Toepassing van Pluriform leidt dan ook permanent tot een verbetering van de informatievoorziening. Met Pluriform bespaart u op de kosten van alle systemen die Pluriform vervangt, u bespaart op arbeidskosten door uw werkproces te optimaliseren op kwaliteit en responssnelheid, en dankzij volledige, eenmalige vastlegging beschikt u over een schat aan eenvoudig te ontsluiten managementinformatie.

Presentiepas-ID ook voor logistieke bedrijven en kwekerijen
Om te voorkomen dat illegale werknemers, die geen werkvergunning hebben, werkzaam zijn vanuit uw bedrijf kunt u een betrouwbaar identiteitspas- en tijdregistratie systeem te implementeren. De organisatie Presentiepas biedt hiervoor een sluitende oplossing in combinatie met een uniek tijdregistratie systeem voor al uw bedrijven. De Presentiepas is met name ook toepasbaar op externe productie locaties zoals bouwplaatsen, akkers, kassen of tijdelijke montage- of uitvoerende werk locaties. Voor de registratie van zowel binnenlandse- als buitenlandse werknemers, heeft Grensloos voor de organisatie Presentiepas een uniek front- en backoffice informatiesysteem ontwikkeld met Pluriform. Vrijwel al onze logistieke klanten maken standaard gebruik van de Pluriform basis HRM-oplossing voor de tijdregistratie van alle medewerkers.

Integraal toepasbaar met Pluriform basis generieke CRM HRM Finance (branche overstijgende) standaard functionaliteiten:

Anno 2020 zijn er vele Grensloos Pluriform e-logistics & e-commerce gebruikers, die ordergestuurd produceren/inkopen/bestellen/importeren/exporteren en, indien van toepassing, tevens projectmatig produceren zoals:

Voor meer informatie nodigen wij u uit voor een demonstratie van de module ordergestuurde productie, bel 0031(0)13-7113308 of stuur een e-mail naar info@grensloos.nl.

Back To Top