skip to Main Content

Pluriform HRM een onmisbare module voor elke organisatie?

Naast het voeren van een personeelsregistratie, spelen de geregistreerde werknemers ook een rol in een aantal operationele processen. U kunt daarbij denken aan de projectenadministratie.

In Pluriform is de personeelsregistratie een verzameling van de volgende registraties:

 • Persoonlijke werknemersgegevens
 • Opleidingen en cursussen
 • Arbeidscontract vastleggen
 • Kostenverdeling definiëren
 • Werktijden en –rooster vastleggen
 • Collectieve verzekeringen invoeren
 • Bewaken jubilea
 • Verlof en verzuim
 • Vacatures en sollicitanten
 • Beoordelingsformulieren
 • Beëindigen dienstverband 

Personeel is een kritische succesfactor voor het realiseren van de doelstellingen van een onderneming. Naast het voeren van een personeelsregistratie, kunt u modulair uw complete loon- en salarisadministratie met Pluriform verwerken.

Tijdregistratie voor uw werklocaties?
In de Pluriform HRM administratie kunt u unieke Presentiepas tags registreren van uw in- of externe medewerkers. Vanuit Pluriform kunt u via tijdregistratie terminals aanvang- en vertrektijd registreren, op in- en externe werklocaties waar werknemers of bezoekers komen. Daarmee komen werktijdregels beschikbaar in uw Pluriform HRM informatiesysteem, waarmee u een optimale controle heeft over de tijdregistratie van uw in- en externe medewerkers (leveranciers).  Op basis van uw wensen kunnen aanvullende job-registratie toepassingen worden ontwikkeld.

Wat is een NFC Presentiepas?
Een Presentiepas is een unieke toegangspas met een ingebouwde chip, welke correspondeert met een bepaald persoon. De pas is persoonsgebonden en juridisch niet overdraagbaar. Voor een sluitende registratie van zowel eigen of externe binnenlandse- als buitenlandse werknemers tevens bezoekers van uw werklocaties zoals logistieke centra, bouwplaatsen als evenementen.  Voor de organisatie Presentiepas heeft grensloos een compleet front- en backoffice informatiesysteem ontwikkeld vanuit Pluriform Event. Presentiepas is tevens een  grensloos partner waar u complete Presentiepas installaties voor de NFC-registratie met terminals kunt huren per maand. Tevens een abonnement voor de toegang tot het Presentiepas web portal, waar u nieuwe Presentiepashouders kunt registreren (met ID-document douane validatie) tevens rapportages kunt opvragen van alle geregistreerde medewerkers van uw werklocaties. Voor meer informatie neem contact op met grensloos, in overleg kunnen we een demonstratie verzorgen van de mogelijkheden.

Pluriform HRM werknemers web portal
Geeft toegang tot (onder andere) de verlof- en verzuimregistratie, documenten (zoals loonstroken), onkostendeclaraties en ICE-nummers. Het HRM web portal biedt een online ‘mijn omgeving’ voor uw medewerkers. Pluriform zorgt ervoor dat u eenvoudig het portaal kunt samenstellen en beheren. Met een standaard weergave kunt u vrijwel direct uw HRM portaal online zetten. Het portaal is een onderdeel van uw Pluriform BackOffice systeem waardoor uw ‘personeelsadministratie’ altijd actueel is. De HR-meldingen en verlofaanvragen ziet u direct terug in de BackOffice van Pluriform en deze informatie sluit uiteraard naadloos aan op de bestaande HRM functionaliteit.

Loonadministraties
De Pluriform module Loon/salaris bevat functionaliteit voor het registreren van salarisgegevens, het uitbetalen van uw werknemers en het verzorgen van de (elektronische) aangifte voor de belastingdienst. De loonadministratie is uiteraard geïntegreerd met uw financiële administratie, met name als het gaat om het samenstellen van loonjournaalposten en om het uitbetalen van salarissen.

Pluriform loonadministratie omvat:

 • loonjaren
 • loonsoorten
 • loon invullingen/stroken
 • SEPA-betalingen
 • loonstaten en jaaropgaves
 • verzamelloonstaat\
 • digitale aangiftes: LB-aangifte berichten
 • onkosten registratie HRM web portaal
 • auto bijtelling registraties
 • loonjournaalposten, geïntegreerd in de financiële administratie van Pluriform
 • loonstroken en jaaropgaves op papier of via het HRM web portal
 • jaarlijkse updates i.v.m. gewijzigde regelgeving

De regelgeving m.b.t. loonadministratie verandert voortdurend. Dit betekend dat u regelmatig updates krijgt waarin nieuwe looncodes zijn opgenomen.  In de loonadministratie worden de veelvoorkomende situaties ondersteund. Mocht u bepaalde looncodes of regelingen niet terugvinden in de administratie, dan kunnen deze in overleg worden toegevoegd.

Back To Top