skip to Main Content

SIR 2021.2 Pluriform Software & Partners: Intranet HRM & loonadministratie innovaties

In samenwerking met Pluriform Software & Partners en SIR Grensloos zijn er vele Intranet- HRM- en loonadministratie innovaties gerealiseerd nu beschikbaar in de productie-release 2021.2.

Autorisatie werknemersgegevens

Er zijn wijzigingen aangebracht in de leesrechten op persoonlijke informatie van collega’s om dit eenvoudiger en gemakkelijker te maken. De werknemer dient zelf toestemming te geven voor zijn/haar persoonlijke gegevens conform de AVG wetgeving.

Intranet app is fundamenteel uitgebreid beschikbaar voor productie!

 • Overzicht van werknemers inclusief foto, naam en functie. Eventueel ook toekomstige werknemers
 • Meteen mailen en bellen vanuit portaal
 • Verzuim, dag- en weekstaten registeren (op smartphones)
 • HR meldingen op smartphone
 • Plaatsen van web berichten en hierop reageren/liken
 • Categorie veel gestelde vragen (FAQ)

De HRM personeels- en loonadministratie is verder uitgebreid

 • Mogelijkheid gemiddelde contracturen vast te leggen
 • Bijtellingsregelingen voor auto en fiets van de zaak
 • Wijzigingen betreffende Loonaangifte 2022 en WAB
 • Wijzigen betreffende lonen en loonsoorten en premies 2022
 • Thuiswerkdagen en wisseldagen (van flexibel contract) vastleggen
 • Verzuimmeldingen online via het intranet uitgebreid

Verlofregistratie uitgebreid

 • Schermlayout voor het aanmaken van verlofkaarten is aangepast
 • Bij leeftijdsgebonden verlofsoorten kan voortaan met een extra voorwaarde “Minimaal in dienst” opgeven worden
 • Er is een nieuwe taak voor het aanmaken van verlof “Verlofsoorten nieuw kalenderjaar maken”

Verder zijn er de volgende nieuwe dashboard standaard toegevoegd!

 • Leeftijdsopbouw werknemers
 • Werknemer in/uit dienst
 • Dienstjaren werknemers
 • Arbeidsproductiviteit
 • Duur verzuimen en % verzuim
 • Verhouding direct/indirecte uren en %directe uren
Back To Top