skip to Main Content

SIR 2020.1 Pluriform Software & Partners: Intranet HRM & loonadministratie innovaties

In samenwerking met Pluriform Software & Partners en SIR Grensloos zijn er vele Intranet- HRM- en loonadministratie innovaties gerealiseerd nu beschikbaar in de productie-release 2020.1 & 2020.2

Autorisatie werknemersgegevens

Er zijn wijzigingen aangebracht in de leesrechten op persoonlijke informatie van collega’s om dit eenvoudiger en gemakkelijker te maken. De werknemer dient zelf toestemming te geven voor zijn/haar persoonlijke gegevens conform de AVG wetgeving.

Intranet app is fundamenteel uitgebreid vanaf 2020.1 beschikbaar voor productie!

 • Overzicht van werknemers inclusief foto, naam en functie. Eventueel ook toekomstige werknemers
 • Meteen mailen en bellen vanuit portaal
 • Verzuim, dag- en weekstaten registeren (op smartphones)
 • HR meldingen op smartphone
 • Plaatsen van web berichten en hierop reageren/liken
 • Categorie veel gestelde vragen (FAQ)

De HRM personeels- en loonadministratie is verder uitgebreid

 • Mogelijkheid gemiddelde contracturen vast te leggen
 • Bijtellingsregelingen voor auto en fiets van de zaak
 • Wijzigingen betreffende Loonaangifte 2020 en WAB
 • Wijzigen betreffende lonen en loonsoorten en premies 2020
 • Thuiswerkdagen en wisseldagen (van flexibel contract) vastleggen
 • Verzuimmeldingen online via het intranet uitgebreid

Verlofregistratie uitgebreid

 • Schermlayout voor het aanmaken van verlofkaarten is aangepast
 • Bij leeftijdsgebonden verlofsoorten kan voortaan met een extra voorwaarde “Minimaal in dienst” opgeven worden
 • Er is een nieuwe taak voor het aanmaken van verlof “Verlofsoorten nieuw kalenderjaar maken”

Verder zijn er de volgende nieuwe dashboard standaard toegevoegd!

 • Leeftijdsopbouw werknemers
 • Werknemer in/uit dienst
 • Dienstjaren werknemers
 • Arbeidsproductiviteit
 • Duur verzuimen en % verzuim
 • Verhouding direct/indirecte uren en %directe uren

Registreer uw wensen voor de implementatie van de gerealiseerde innovaties of wordt lid van de SIR grensloos innovatie werkgroep(en).

Zo beslist u dus mee hoe de ontwikkelcapaciteit wordt ingezet.

Back To Top