skip to Main Content

SIR Grensloos Pluriform Logistics Transport app en Werkbon app

Grensloos Pluriform Transport app (innovatie 2023.1)

Vanuit Pluriform Logistics Transporten kunt u zowel Ontvangsten als Leveringen plannen. De geplande Leveringen kunt u per bestel- of vrachtwagen registreren per dag en op afgesproken tijden. Waarna uw chauffeurs onderweg, via de Transport app: mijn transporten, de ritten en afspraken overzichtelijk kunnen raadplegen. Na de aflevering per rit kunnen de chauffeurs, via een tablet, een handtekening laten zetten voor akkoord geleverd. Waarna de pakbon, en naar keuze, de definitieve factuur automatisch verwerkt kan worden!

Grensloos Pluriform Werkbon app voor registratie van uren en materialen.

Wie zijn de gebruikers en hoe kan er gewerkt worden?

Werkvoorbereiding kan vanuit Pluriform werkrapporten en materialen klaar zetten en/of toewijzen aan een bepaalde medewerker op het planbord. Buitendienstmedewerker ziet het werkrapport in het webportal, zorgt dat hij voldoende materialen meeneemt en kan starten met de uitvoering van het werk. Eenmaal aangekomen op de externe locatie verricht de medewerker zijn werkzaamheden. Voor vertrek registratie van het materiaalverbruik en de uren in het werkrapport webportal. Geen categorieën bij het kiezen van een Artikel, wel een goede zoekfunctie de tijd aanwezig en naam en handtekening van de klant. Vervolgens is het werkrapport online gefiatteerd en gereed. De beheerder ziet dat het werkrapport is afgehandeld waarna, naar keuze, Pluriform direct een factuur kan aanmaken.

Werkbon app op basis van Pluriform Werkorderplanning

Direct toepasbaar voor gebruikers die in de Windows-omgeving de Pluriform project module werkrapporten al toepassen. Met deze nieuwe webapplicatie, vanuit de klasse werkrapporten, kunnen medewerk(st)ers via 4 of 5 G-tablets, geplande werkorders (vanuit werkvoorbereiding) raadplegen & uitvoeren. Mee te nemen materialen (vanuit werkvoorbereiding) en eenvoudige registratie van het werkelijke materialen gebruik. Geplande datum/tijd (vanuit werkvoorbereiding), registratie van de uur verantwoordingen. Registratie van foto’s vanuit de tablets bij de werkorder. Digitale fiattering door opdrachtgevers op de tablets, naar keuze, automatische verwerking van de gefiatteerde werkbon per e-mail naar opdrachtgevers. Realtime verwerking in de Pluriform backoffice, externe koppelingen zijn verder niet meer nodig!

Voor het toepassen van de module Werkorderplanning en de nieuwe Werkbon app, is het noodzakelijk om de module project- werkorderadministratie toe te passen *). Bij het uitvoeren van projecten blijkt vaak een grote dynamiek en flexibiliteit in het uitvoeren van de concrete werkzaamheden. Om deze operatie goed te kunnen managen, is een werkorder-administratie in het leven geroepen. Dit betekent dat: het project dient als uitgangspunt voor algemene kostenbewaking, raamafspraken en administratieve instellingen de specifieke werkzaamheden geoffreerd, gepland, geregistreerd en bewaakt worden op werkorderniveau. Variatie in werk: werkorders kennen een grote variatie qua type werk. Ze worden zowel gebruikt voor de afhandeling van storingen, het uitvoeren van een aangenomen werk als de aansturing van productie. In al deze gevallen gaat het om “niet repeterende” werkzaamheden. *) Conversie taak van projectadministratie naar een project- werkorderadministratie: voor gebruikers die wel de projectadministratie toepassen doch nog niet de module project- werkorders, is een taak beschikbaar om alle bestaande projecten 1:1 te converteren naar een project- werkorderadministratie. Daarna kunt u meerdere werkorders registreren op een project, met alle voordelen van dien!

SIR innovatie – Werkgroep Pluriform E-logistics

Back To Top