skip to Main Content

AVG wet op de privacy Nederland

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG heeft vergaande consequenties voor de gegevensverwerking van uw klanten en medewerkers. Met Pluriform Software & Partners zijn Pluriform gebruikers gelukkig goed voorbereid.

De AVG kent een aantal uitgangspunten die identiek zijn aan de huidige Wbp en overige privacywetgeving in de zorg introduceert ook nieuwe verplichtingen.

Bij Pluriform Software & Partners staan informatiebeveiliging en privacy hoog op de agenda. Om er voor te zorgen dat onze klanten en wijzelf aan de nieuwe wetgeving kunnen voldoen zijn een aantal systeemaanpassingen doorgevoerd. Samen met eerdere maatregelen kunnen onze klanten de privacy waarborgen volgens de AVG en is de informatiebeveiliging op een hoger plan gebracht. Vanaf de Pluriform 2018.1 release zijn er AVG-taken beschikbaar, om als organisatie te kunnen anticiperen op de AVG-wetgeving.

Klaar om aan de AVG / GDPR wetgeving te kunnen voldoen
Privacy is in het huidige tijdperk steeds belangrijker. We willen weten wat er met onze gegevens gebeurt en willen voorkomen dat deze gegevens zomaar op straat komen te liggen. Om dit te voorkomen ligt er vanuit de EU een privacywet: de General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland en België is deze wet beter bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet gehandhaafd.

We hebben er de afgelopen release samen met uw Pluriform partner voor gezorgd dat uw systeem aan de nieuwe wetgeving kan voldoen. Op basis van verwerkingsregisters kunt u vastleggen hoe in uw organisatie de administratieve processen zijn geregeld met betrekking tot de AVG.

Hierdoor:

  • kunt u personen inzage geven in de gegevens die over hen zijn vastgelegd;
  • stelt u deze gegevens ook elektronisch ter beschikking;
  • kunt u personen verwijderen uit het systeem, rekening houdend met wettelijke beperkingen;
  • kunt u toestemmingen vastleggen of juist intrekken;
  • registreert u datalekken en welke maatregelen daarna zijn genomen.

Deze functionaliteit is vanaf release 2018.1 beschikbaar voor alle Pluriform abonnees.

Back To Top