skip to Main Content

SIR 2021.2 compleet nieuwe WMS met magazijn app beschikbaar

SIR innovaties 2021.2 Warehouse Management System innovaties

Op basis van onze inzichten voor de toekomst hebben we een compleet nieuwe WMS oplossing ontwikkeld. Daar we van verschillende fulfilment partijen vernemen, dat de bestaande WMS oplossingen niet meer voldoen, hebben we nieuwe WMS module waar we flexibel en snel kunnen anticiperen op wensen van logistieke- en fulfilment distributie partijen.

Onze inventarisatie voor de WMS innovaties omvatte verschillende aspecten. We maken nu onderscheid tussen bestel-, order- en factuurregels met financiële registraties en ontvangst- en leverregels zonder financiële registraties! Daarmee realiseren we een optimale performance voor logistieke gebruikers. Voor ‘stockdata’ geen financiële validatie meer! Daarmee voorkomen we dat, voor alle logistieke gebruikers, er sprake kan zijn van stagnerende- niet gewenste validatie knelpunten (zoals meldingen over inkoop- VVP- en verkoopprijs of ICP nummer niet gevuld) en verbeteren we de performance maximaal.

Grensloos Pluriform magazijn app
De dekking van een goed draadloos netwerk in logistieke centra blijkt betrouwbaar te werken voor realtime verwerking. Daarom kunt vanaf Pluriform release 2020.2 gebruik maken van de Grensloos Pluriform magazijn app voor: multi orderpicking – verplaatsingen – voorraadtellingen – inslagregistraties. Toepasbaar op verschillende PDA terminals zoals de Zebra 2D PDA-scanners.

WMS geautomatiseerde orderpick- en sorteermachines?
Projectmatige realisatie van WMS koppelingen in combinatie met geavanceerde orderpick- en sorteermachines.

Transport Management System (TMS) koppelingen
Projectmatige realisatie van koppelingen met TMS toepassingen, die vrachtdocumenten van alle expediteurs kunnen verwerken. Ook hiervoor hebben we een gespecialiseerde Grensloos partner direct beschikbaar.

SIR innovatieplanning 2022.1 – Werkgroep Pluriform e-logistics status onderhanden (innovatie periode 2022).

  • WMS Pluriform magazijn Pluriform web portaal voor: multi order picking – verplaatsingen – voorraadtellingen – inslagregistraties
  • WMS voor ‘stockdata’ geen financiële validatie meer
  • WMS uitbreiding Logistieke planning inkomende- en uitgaande goederen
  • WMS Lots fulfilment beheer van klant gerelateerde voorraden
  • TMS nadere inventarisatie vrachtdocumenten gebruikers
Back To Top