skip to Main Content

Pluriform complete modules voor Control & Finance integraal toepasbaar vanuit uw e-logistics & e-commerce

In de module financieel komen de financiële gevolgen van alle processen samen. Gelijktijdig kunt u van meerdere ondernemingen uw administraties verwerken. Financiële transacties worden in Pluriform opgeslagen als journaalposten met mutaties. Een journaalpost kan nooit direct ingevoerd worden, maar wordt afgeleid uit sub administraties met bijbehorende boekstukken. Denk aan in- en verkoopfactuur, kassabon, bankafschriften, projecten, ontvangsten en memoriaal.

Crediteuren administratie
In Pluriform begint dit met het invoeren van een inkoopfactuur. Het invoeren van een crediteur beschouwen we als een activiteit binnen het relatiebeheer; een crediteur speelt namelijk een rol in meerdere processen, zoals het offerte aanvraag besteltraject.

Bestellingen, ontvangstregistratie en boeken van inkoopfacturen
Wanneer u gebruikt maakt van de Pluriform functionaliteit m.b.t. het bestellen en ontvangen van goederen, dan kunt u ook een Inkoopfactuur aanmaken op basis van een Ontvangst. Dit werkt niet alleen gemakkelijker, maar u heeft ook een controle op uw inkoopproces.

Inkoopverplichting? Bij het vastleggen van een ontvangst heeft u ook de mogelijkheid om deze als ´inkoopverplichting´ door te boeken in het grootboek. Dit betekent dat project- en inkoopkosten al worden geboekt na het ontvangen van de goederen. Het saldo op ´nog te ontvangen inkoopfacturen´ wordt vervolgens weg geboekt na het doorboeken van de inkoopfactuur. Versneld inboeken van digitale inkoopfacturen mogelijk, via een taak bij de ontvangst van een e-inkoopfactuur.

Facturering en debiteurenbeheer
In Pluriform begint dit met het genereren van een factuur uit de verschillende bedrijfsprocessen zoals leveringen vanuit magazijn, balieverkoop, termijnen vanuit projecten en aanmaanprocessen voor een goed debiteurenbeheer. Afzonderlijke invoerprocedure via ‘handmatige facturen’ is ook beschikbaar. De factuur gerelateerde boekingen worden gedaan op de desbetreffende ‘Debiteurenrekening’, vergezeld van de betreffende debiteur. Het saldo van deze rekening komt overeen met het saldo van de openstaande facturen. Daarnaast onderkennen we ook een administratie van vooruitbetalingen. Verwerking van rekening- en aanmaningen kunt u procesmatig verwerken voor een optimaal debiteurenbeheer 

Betalen en ontvangen
Het bank- en kasboek is onderverdeeld in KBG-rekeningen. Elke kas, bankrekening of girorekening heeft een overeenkomstige KBG-rekening. Hierin legt u in Pluriform de betalingen vast die door u zijn verricht en die door u zijn ontvangen. Als deze betalingen betrekking hebben op ‘inkoopfacturen’ of ‘verkoopfacturen’ kunt u de betalingen verdelen over deze facturen via een of meer afletteringen.

Betaal- en incasso procedures
De procedure m.b.t. betalingsverwerking bestaat in Pluriform niet alleen uit het vastleggen van de betalingen, maar ook uit betaalvoorstellen op basis van openstaande inkoopfacturen. Aanmaken van bankopdrachten op basis van betalingen- of incasso voorstellen, ondersteuning van elektronische betaalopdrachten. Doorboeken van KBG-afschriften in de financiële administratie.

Inlezen van bankmutaties?
Met betrekking tot het vastleggen van de mutaties zijn er twee procedures. Handmatige verwerking. In eerste instantie kunt u de betalingen handmatig invoeren: genereren van een KBG-afschrift op basis van de bankopdrachten, vastleggen en afboeken van vooruitbetalingen en handmatig invoeren van de ontvangen betalingen.
Automatische verwerking van bank mutaties die elektronisch worden ingelezen in Pluriform. Op basis van de bankmutaties worden kbg-afschriften aangemaakt en vrijwel automatisch verwerkt.

Activa administratie
Pluriform basis voorziet in een uitgebreide activa administratie voor de registratie van al uw activa, tevens automatische periodieke boeking van afschrijvingen.

Back To Top