skip to Main Content

Uw uitdaging, onze oplossing

Uw organisatie staat in deze tijd voor forse uitdagingen. U heeft te maken met met commerciële kansen die u wil grijpen. Met losse eindjes die nu echt, al dan niet omwille van regelgeving, service etc. aan elkaar geknoopt moeten worden. Uw uitdagingen beperken zich niet alleen tot het binnenhalen van nieuwe klanten. Het tevreden stellen van uw bestaande relaties en het overtreffen van hun verwachtingen, zijn uw grootste prioriteiten. Toenemende (prijs)concurrentie, interne kostendruk en de noodzaak om betere kwaliteit te leveren, bepalen het spanningsveld…..

E-Logistics

Ik wil vooruit denken. Hoe ontwikkelt de logistiek zich?

Razendsnel. E-retail is oorlog en dus is e-logistics of e-fulfilment ook oorlog. Een oorlog die zich afspeelt op de arbeidsmarkt (waar huisvesten we onze arbeidsmigranten?), in de cloud (welke systemen koppelen we met elkaar en hoe?) en in het warehouse en de delivery (hoe organiseer je en ondersteun je de fysieke logistiek op de werkvloer en op de weg?).

In principe volgt de logistiek de wensen van de klant en deze wensen verschuiven steeds meer naar individuele wensen. De consument neemt geen genoegen meer met langere levertijden of in het ongewisse blijven wanneer iets aan de deur wordt afgegeven. Men wil individueel kunnen bepalen wanneer, op welke plaats en welk tijdstip (liefst zo nauwkeurig mogelijk) het pakketje wordt aangeboden. Zo ontstaat nu de behoefte aan same day delivery. Terwijl je ook nog eens te maken hebt met een steeds latere cut off.

Met andere woorden supply chains beginnen te knellen. e-Logistics of e-fulfilment is een jonge discipline die de oude wetten van de logistiek niet langer klakkeloos kan volgen. Veel bedrijven worstelen daarmee. Jeroen van den Berg e-logistics consultant noemt drie principes die een leidraad kunnen zijn: Think big, start small, scale fast.

Think big: stel een ambitieus doel. Waar wil je naar toe met je bedrijf en jouw supply chain. Dit dwingt tot groei en de keuzes op het gebied van customer service en supply chain strategie die daarbij horen.

Start small: pionier met meerdere kleine projecten. Omdat vooraf onduidelijk is wat wel en niet zal aanslaan is dit een verstandige weg vooruit. Let daarbij op dat de organisatie wendbaar is en de bedrijfsmentaliteit veranderingsgezind is.

Scale fast: kies een IT-architectuur waarin traditionele systemen makkelijk kunnen samenwerken met nieuwe applicaties. Traditioneel zijn ERP, Webshop, Point of Sale, WMS en TMS. Nieuw zijn PIM (product information management), OMS (order management systeem), ESB (enterprise service bus), mobiele apps en BI (business intelligence). En kies daarna de specifieke applicaties die makkelijk en snel, zonder grenzen, met je mee kunnen groeien.

Ik wil zowel Small als Big Data gebruiken om mijn logistieke proces te verbeteren. Waar moet ik aan denken?

Allereerst aan het verschil tussen Small Data en Big Data. Small Data komt uit uw eigen bedrijf. U genereert deze data zelf. Big Data komt van buiten, uit de hele keten dus. Is big in de zin van veelomvattend en bedrijfsgrenzen overschrijdend.

U moet beseffen dat u dus eerst uw Small Data op orde moet hebben. U moet kunnen vergaren, transformeren, opslaan, extraheren, analyseren en interpreteren. Hier ligt ook uw grootste winst. Uw eigen data geven in de context van uw eigen bedrijf veel makkelijker hun geheimen prijs. Bovendien kunt u er op acteren, maatregelen nemen die direct effect laten zien.

Big Data verzamelen en combineren met uw eigen Small Data vraagt eerst om een Data Science strategie: u moet vooraf weten wat u wilt weten en waarom. Zomaar verzamelen heeft geen zin, het gevaar bestaat dat uw organisatie verzandt in een enorme berg gegevens. Daarbij moet u er aan denken dat u niet zelf meer kunt interpreteren maar dat u daarbij de computer nodig hebt die de algoritmes runt om Big Data te kunnen analyseren en interpreteren. Hulp is daarbij onvermijdelijk.

Bedenk dat smart interessant is. Big Data is nog geen Smart Data. De data wordt smart als u bijvoorbeeld vragen kunt beantwoorden als: op welke locatie kunnen we het beste een distributiecentrum openen? Of hoe leverbetrouwbaar zijn mijn toeleveranciers? Of wanneer moet ik orders laten invliegen, per trein laten komen of in een container per schip?

Een laatste aandachtspunt is de AVG. Houd er rekening mee dat de AVG regels aangescherpt zijn en misschien mag u de data die u nu verzamelt helemaal niet meer verzamelen. Praat er eens over met een Grensloos Data Science adviseur.

Met mijn huidige logistieke systeem kan ik de groei van e-commerce niet meer bijhouden, hoe los ik dat op?

Er kunnen meerdere knelpunten in uw logistieke systeem ontstaan. Onderstaand een aantal applicaties die uw voorraadkosten kunnen laten dalen en salesinkomsten laten stijgen:

U maakt nog geen gebruik van forecasting en inkoopsoftware.
Als u in staat bent om shopgegevens te verzamelen dan kan u als logistiek manager ervoor zorgen dat de juiste hoeveelheden producten op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Hiervoor zijn koppelingen nodig met een ERP met voorraadmanagement software of supply chain management software (SCMS).Supply chain management software (SCM) helpt u bij het beheer van goederenstromen en richt zich op de planning en de communicatie die daarbij nodig is. Met name planning van de toekomstige vraag aan goederen en de benodigde capaciteit in combinatie met de communicatie tussen betrokken partijen is een belangrijke taak van SCM software. Op deze manier kan efficiënt worden omgegaan met de eigen inkoop, voorraadbeheer (inventory management) en eventuele uitbesteding van goederen. Supply chain management heeft te maken met de goederenstroom binnen een bedrijf, maar kan zich ook tot een magazijn beperken (WMS). Een belangrijke functionaliteit van SCM software is dan ook de koppeling met interne ERP, TMS en WMS systemen.

Uw organisatie gaat grensoverschrijdende e-commerce bedrijven.
Sla de handen in één met een e-fulfilment partner die het klappen van de grensoverschrijdende zweep kent. Er komt namelijk veel bij kijken, niet alleen is vaak de regelgeving anders in andere landen maar ook de mores rondom het afleveren van producten bij particulieren.Wilt u toch zelf aan de slag met crossborder e-commerce onderzoek dan per land specifiek de verschillen met Nederland. Denk daarbij aan de manieren van betalen, het hebben van een klantenservicepunt of een voorraad- en retouren locatie. Daarnaast is data-integratie van belang om een soepel verzendsysteem te kunnen bieden. Postcode gegevens zijn vaak anders dan in Nederland, zo ook de eisen aan verpakkingen en het retourneren van producten.Dit logistieke knelpunt lost u op met Pluriform software, daar de webshops en het  klanten web portaal een integraal onderdeel zijn van het Pluriform informatiesysteem.Een van de belangrijkste uitgangspunten voor het innoveren van uw logistiek en webshops is dat alle relevante data in één informatiesysteem centraal wordt geregistreerd en beheerd. U bespaart daarmee direct op de kosten om extra compatibele data bestanden te onderhouden. In Pluriform wordt data éénmalig en consistent geregistreerd.Wel zo makkelijk.Pluriform voorziet uw webshop catalogi, van de juiste actuele informatie. Denk hierbij aan het online tonen van uitgebreide product informatie, met of zonder actuele prijzen, tonen van actuele voorraden, in een bepaalde variatie, kleur of maat is door middel van een vinkje offline/online te zetten. Meerdere webshops, per doelgroep, zijn standaard mogelijk. Web orders of offerte aanvragen worden rechtstreeks in uw Pluriform systeem geregistreerd, met gedetailleerde klantgegevens en verwerkte betaalmethode.

U wilt uw WMS, ERP en E-commerce integreren tot één oplossing? 

Blockchain, moet ik me daar druk over maken?

Druk over maken? Zeker niet. De ontwikkelingen blijven volgen en misschien de eerste stappen zetten? Zeer zeker wel.

Blockchain is hier en zal zeker niet verdwijnen. Sterker nog het zal de komende jaren een enorme groei gaan door maken. Zoals het internet een communicatie revolutie veroorzaakte zo zal blockchain een transactie revolutie veroorzaken.

Wikipedia: Een blockchain (Nederlands: blokketen) is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn zoals die bij een reguliere bank mogelijk zijn, maar kan ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen.

De blockchain is vooral bekend als het centrale mechanisme in alle vormen van cryptogeld. Een blockchain bestaat uit een keten van in de computer of op internet vastgelegde en samengevoegde gegevens, blokken (blocks) genoemd.

In gewoon Nederlands:

Nu, nog zonder blockchain, zijn er vele intermediates in een logistieke keten die bij elke transactie gegevens toevoegen, veranderen en verwijderen. Dit is fout – en fraudegevoelig. Blockchain zorgt er voor dat het veranderen en verwijderen van gegevens niet langer mogelijk is. Van elk product wordt een bestand van gegevens vastgelegd van productie tot en met distributie tot aan de uiteindelijke consument zonder de tussenkomst van intermediates. Alle data behorend bij dat ene product is een block. Deze blocks worden gedistribueerd, gedeeld dus met elke volgende schakel in de keten. Die nieuwe gegevens worden weer toegevoegd aan de block. Blocks kunnen niet veranderd of gewist worden. Ze zijn transparant en veilig van het moment van productie tot aan de finale ontvanger/koper.

Blockchain verhoogt de veiligheid, verlaagt de kosten, biedt nieuwe commerciële kansen en zal de manier waarop wij zaken doen veranderen.

Ons advies: orienteer uzelf en probeer een voorstelling te maken van wat blockchain technologie in uw logistieke keten voor mogelijkheden zou kunnen bieden. Praat er eens over met één van de Grensloos adviseurs: 013-7113308 of stuur een e-mail naar info@grensloos.nl

Ik hoor veel over API’s en ik wil de mogelijkheden daarvan in de logistiek slim benutten. Hoe doe ik dat?

API staat voor: Application Programming Interface. API’s maken het mogelijk dat systemen van u, uw leveranciers en klanten direct met elkaar kunnen communiceren. Een voorbeeld waarin een API koppeling zorgt voor prettiger en efficiënter werken:

Denk bijv. aan een producent die samenwerkt met transporteurs. Daar is de logistiek manager waarschijnlijk gewend om d.m.v. een webportaal geïnformeerd te worden over de transport/vlucht informatie. Hierdoor weet hij precies de ins and outs over inkomende goederen. Op zich goed, maar niet heel handig om hier altijd actief naar op zoek te moeten gaan en zeker niet wanneer de logistiek manager deze informatie bij meerdere webportals moet opvragen. Dit kan slimmer, door middel van integratie met behulp van API’s. Gelukkig kan elke moderne applicatie en app tegenwoordig gegevens uitwisselen via API’s. Dit levert tijdwinst op en uiteindelijk veel minder irritatie!

Lees meer over integratie mogelijkheden of contact direct met een van onze API ontwikkelaars

Er ontstaan communicatieproblemen op de warehouse werkvloer. Is hier een oplossing voor?

Deze communicatieknelpunten op de werkvloer van uw warehouse, lost u op door gebruik te maken van logistieke planningssoftware. Indien er sprake is van internationaal inkopen of externe producten, worden alle noodzakelijke documenten met betrekking tot invoer en transport van goederen uit welk deel van de wereld dan ook, door Pluriform Logistics software zonder problemen aangemaakt. De transporten van uw goederen kunnen optimaal worden gevolgd. Per order wordt geregistreerd met welke container en op welke boot, vrachtwagen of trein deze waar en wanneer wordt geleverd.

Logistiek en voorraadbeheer
Voorraden worden op basis van ingevoerde orders gereserveerd. De levertermijnen worden geregistreerd op orderregelniveau. Uw voorraadniveau is op ieder moment realtime te bepalen. De track & trace module informeert u feilloos over de where abouts van uw producten. U hebt de beschikking over een container loading plan. Zo hebt u de mogelijkheid om u logisiteke capaciteit optimaal te plannen en te beheren.

Magazijnlocaties en palletregistratie
Deze module biedt het ultieme voor een logistiek manager. Vanuit de transporten en de logistieke planning, kan men standaard container loslijsten afdrukken voor de controle van de bestellingen en ontvangsten. Op een inslag locatie worden de containers gelost en kunt u naar keuze de partijen op pallets registreren. Via een taak genereert Pluriform Logistics software een inslag met de vrije bulk magazijnlocaties. Vanuit te leveren orders kent deze module een taak om eerst picklocaties aan te laten vullen vanuit de bulklocaties op basis van te leveren orders.

Ik wil de snelle ontwikkelingen van de logistieke-technologie graag bijhouden. Wat is relevant?

Commercie, productie en logistiek moeten zich steeds maar sneller weten aan te passen aan de continue veranderende omstandigheden en zorgen dat ze op tijd afspraken na komen, service levels verhogen, kosten verlagen, de markt betreden met nieuwe producten, diensten en innovaties.

Herontwerpen van bedrijfsprocessen is aan de orde van de dag. De techniek van uw logistieke/supply chain applicatie moet dus dusdanig flexibel zijn dat het ook toepasbaar is op nieuwe processen en wensen van gebruikers. Kortom het moet inhoudelijk het tempo van verandering op alle domeinen bij kunnen houden. Laat uw huidige applicatie te wensen over, neem dan eens contact op met een Grensloos adviseur.

E-Commerce

Ik wil mijn commerciële kansen vergroten door aan te sluiten op andere salesplatforms. Hoe doe ik dat?

U doet dit met behulp van multichannel integratie. Deze software maakt het met standaard plugins mogelijk snel aan te sluiten bij andere e-commerce platforms. Slimme multichannel integratie schakelt daarbij uw huidige systemen niet uit maar integreert daar juist mee, uw ERP, webshop of PIM blijven gewoon hun werk doen. Klantorders komen via het multichannel systeem binnen in uw eigen logistieke fulfilment systeem zodat de order afgehandeld kan worden. Pricing, internationale facturatie en grensoverschrijdend digitale informatie voorziening zoals retourformulieren en ander klantcontact zijn dan weer extra opties die geboden worden.

 

Ik wil de snelle ontwikkelingen in de e-technologie graag bij houden. Wat is relevant?

Time-to-market technologie van applicaties is bijzonder relevant om voldoende snel wijzigingen in uw software door te kunnen voeren.

Volwassen e-bedrijven hebben een ding overeenkomstig en dat is dat zij schaalbare-, mobielvriendelijke en snelle time-to-market technologie gebruiken.

Productie, logistiek en commercie moeten zich steeds maar sneller weten aan te passen aan de continue veranderende omstandigheden en zorgen dat ze op tijd afspraken na komen, service levels verhogen, kosten verlagen, de markt betreden met nieuwe producten, diensten en innovaties. Gezien die turbulentie en het gegeven dat snelheid telt, is time to market ook een belangrijke succesfactor die meegenomen moet worden bij software investeringsbeslissingen. Daarom is het verstandig om één centrale applicatie (of anders enkele key applicaties) in huis te halen die onder de motor kap ‘time-to-market technologie en een eigen database’ in zich hebben. Deze technologie zorgt er namelijk voor dat de periode tussen het idee voor een software aanpassing of uitbreiding en het moment dat de software gebruikt kan worden aanzienlijk korter is dan bij traditionele applicatie-technologieën.

Het aantal producten in onze webshop groeit hard, mijn afdeling kan de productinformatie niet meer op tijd uploaden. Kan dat niet slimmer?

Vaak bestaan marketingteams uit een beperkt aantal personen die over meerdere competenties beschikken. Met de komst van e-commerce is het aantal digitale competenties fors gegroeid. Niet alleen de inhoudelijkheid van het vak verandert snel ook de hoeveelheid werk om webshops optimaal werkend te houden neemt hand over hand toe.

Eén van die taken is het blijven vullen van de site met relevante productinformatie. Vaak zelfs op meerdere plaatsen in het systeem. Groei kan stagneren omdat dit eenvoudig niet meer bij te benen is. Daarbij kan het zijn dat omdat dezelfde informatie in verschillende systemen wordt geplaatst er onduidelijkheid ontstaat over de juistheid van data, er is geen ‘one truth’. Met als gevolg veel tijdverlies doordat de informatie opnieuw op juistheid gecontroleerd moet worden.

Er is een oplossing voor: PIM (Product Informatie Management).

Wat lost PIM concreet voor u op?
Een PIM systeem is één leidende informatiebron die alle informatie reguleert tussen verschillende systemen (denk aan ERP systemen, boekhoud systemen, POS systemen, webshops, etc.). Hierdoor ontstaat consistentie van data (one truth). Bijvoorbeeld: als zowel het kassasysteem als de webshop van een organisatie op het PIM systeem zijn aangesloten dan zal de informatie over het assortiment op beide plaatsen gelijk zijn. De kans dat er verschillen ontstaan tussen data, neemt hierdoor sterk af.

Enkele toepassingen die een PIM systeem uitvoert zijn:

  • Import & export van product informatie in verschillende formaten
  • Synchronisatie mogelijkheden met andere systemen
  • Verscheidenheid in type content (tekst, beeld, video, geluid)
  • Validatie van data

Natuurlijk, nieuwe productinformatie zal nog steeds in het systeem ingevoerd moeten worden. Via PIM gebeurt dit nog maar éénmalig en consistent. En juist dit zal u in de toekomst veel werk en hoofdbrekens besparen.

De online concurrentie neem toe. Hoe kan ik dat volgen en er op inspelen?

Het belangrijkste bij het volgen van uw concurrenten op internet is het volgen van de prijzen van de producten die u aanbiedt. Het is onbegonnen werk om voor alle producten dit handmatig bij te houden. Als u dezelfde producten aanbiedt als uw concurrent, dan kunt u gebruik maken van een tool die de prijzen vergelijkt. Deze data kunt u dan gebruiken om uw eigen prijzen automatisch aan te passen. Dit zorgt er voor dat u altijd als “beste” uit de test komt.

Er zijn applicaties die middels een integratie in uw eigen webwinkel alle prijzen van concurrenten voor uw producten laat zien. Hiermee kunt u prijswijzigingen van uw concurrenten en/of uw dealers gemakkelijk in de gaten houden als deze voorkomen in de meest gebruikte prijsvergelijkers als Kieskeurig, Beslist, Vergelijk en Google Shopping.

Daarnaast is het goed om op dagelijkse basis diverse testen uit te voeren m.b.t. uw concurrenten. U kunt hierbij denken aan het meten van posities in de zoekmachines, social media bereik, brand awareness etc… Deze data kunt u verwerken in een dashboard zodat u altijd uw concurrenten realtime in de “gaten” kunt houden.

Ik heb een innovatief commercieel concept bedacht. Hoe maak ik hier een succes van?

Allereerst think fast, not slow. Innovaties zijn snel geen innovaties meer.

Vergeet perfectie, 95% is goed genoeg: it is better to be first than to be better.

En de derde regel: think big not small. Dus in uw garage uw product op voorraad leggen en zelf elke dag uw labels printen en zo uw wereldwijde distributie managen gaat ook niet werken. Met andere woorden onderneem.

E-succes hebben staat en valt met de mate waarin u automatiseert en dus met de initiële keuze voor uw automatiseringspartner en het platform dat zij bieden. Zowel het e-commerce als het logistieke deel daarvan. Het één is onlosmakelijk geïntegreerd met het ander. Overigens hoeft dat systeem bij de start geen tienduizenden euroos te kosten. Zolang het systeem schaalbaar, flexibel en makkelijk aanpasbaar is kunt u al snel starten met automatiseren. Automatiseren is het hulpmiddel waardoor u de tijd vrijmaakt om van uw innovatieve commerciële concept een succes te maken, dat doe je dus niet door zelf pakjes te gaan versturen. Uw dagelijkse uitdaging is omzetgroei en u hebt alle aandacht nodig voor uw webshop en customer experience, zonder belemmeringen.

Laat het automatiseren voor 99% over aan uw e-IT partner. Zodat u zonder belemmeringen uw groei ambities kunt waarmaken.

Ik hoor veel over API’s en ik wil de mogelijkheden daarvan in de commercie slim benutten. Hoe doe ik dat?

API staat voor: Application Programming Interface. API’s maken het mogelijk dat systemen van u, uw leveranciers en klanten direct met elkaar kunnen communiceren. Een voorbeeld waarin een API koppeling zorgt voor voorhoging van de klant tevredenheid en efficiëntie:

Denk aan een handelsbedrijf die een app en/of een webportaal faciliteert waarop hun klanten zelf opdrachten kunnen registreren en informatie raadplegen. Ook deze klanten zullen dit bij meerdere dienstverleners moeten doen. Op zich goed, maar het kan klantvriendelijker en slimmer, door middel van integratie met behulp van API’s. Hiermee kunnen systemen van u en uw klanten direct met elkaar communiceren, zonder enige menselijke tussenkomst. Gelukkig kan elke moderne applicatie en app tegenwoordig gegevens uitwisselen via API’s. Dit betekent tijdwinst en minder irritatie voor uw klanten dankzij deze API’s. En heeft uw organisatie al een klantportaal of app? Zorg alsnog voor de connectie tussen de systemen en pas uw klantportaal of app aan naar een dashboard zodat uw klanten betere inzichten verkrijgen.

Lees meer over integratie mogelijkheden of contact direct met een van onze API ontwikkelaars

IK WIL MIJN KLANT CENTRAAL STELLEN EN DAARMEE BETER FACILITEREN.

Om uw klant en dus de ervaring van uw klant op uw site werkelijk centraal te kunnen stellen is het noodzakelijk om alle gebeurtenissen in één gezamenlijk klantbeeld te vangen. Dit noemen we een CDP: een Customer Data Platform. Vaak kunnen bedrijven met verschillende tools het klantgedrag registreren en analyseren. Het nadeel daarvan is dat het allemaal losse appplicaties zijn met hun eigen datasets. Ze communiceren dus niet met elkaar.

Een CDP verzamelt alle interne data en verrijkt die met externe gegevens. Het bouwt een up to date klantprofiel. Dit maakt het mogelijk om de communicatie significant relevanter te maken en het voorspellen van het klantgedrag nauwkeuriger. Met een CDP kun je beter begrijpen wat klanten doen en in realtime daarop inspelen. Daarop volgt dat dat gedrag voorspelbaar wordt en dat volledig geautomatiseerd de meest relevante actie ondernomen wordt.

Grensloos Pluriform kan benut worden als een CDP. De adviseurs van Grensloos vertellen u daar graag meer over.

Back To Top