skip to Main Content

SIR Grensloos Narrowcasting Pluriform toepassingen

Narrowcasting actuele informatie op monitoren ook voor uw logistieke en productie omgeving

De doelstelling van uw communicatie is bepalend voor uw keuze. Wilt u klanten triggeren en nieuwe producten introduceren, wilt u werknemers informeren over wat er te doen staat of wilt u een beleving in uw productie omgeving tot stand brengen.

Dat willen vele Pluriform gebruikers van grensloos ook, maar dan wel met permanent actuele data vanuit de Pluriform data base. Narrowcasting is een van de SIR onderwerpen die zowel door Pluriform Software & Partners is geadopteerd om het generiek mogelijk te maken, als specifiek door grensloos e-logistics & e-commerce gebruikers die narrowcasting in hun logistieke en productie omgeving wensen toe te passen. In de ontvangsthal van grensloos te Oisterwijk is recent een complete narrowcasting oplossing geïnstalleerd door grensloos partner Screenlink . De monitor start automatisch op om 8 uur in de ochtend en wordt automatisch uitgezet om 18 uur, wel zo makkelijk! De standaard Screenlink software voorziet in vele algemeen toepasbare toepassingen, zoals de routing in uw gebouw, wie er wel of niet aanwezig is, informatie voorziening voor wachtruimtes en product aanbiedingen. Maak een afspraak met grensloos voor een demonstratie van narrowcasting, ook toepasbaar in de logistieke en productie omgeving.

SIR grensloos innovatie Narrowcasting Pluriform beschikbaar op maat

Vanuit SIR Pluriform Software & Partners investeren we gezamenlijk in Pluriform basis om Narrowcasting technisch mogelijk te maken.

Narrowcasting ook de Screenlink monitoren zijn toepasbaar, op basis van Pluriform Professional webportalen.

  • Voor bijvoorbeeld productie-orders die getoond kunnen worden bij productielijnen, tevens mogelijk met tijdregistratie notatie van start- en eindtijd per productie order.
  • Voor toepassingen waar alleen actuele data ververst moet worden maken we webportalen, die instelbaar zijn via de workflow connector van Pluriform.  Voor de verversingsintervallen van actuele data, is de workflow connector naar keuze nauwkeurig instelbaar: x tijd (bijvoorbeeld 1 x per uur/halfuur/kwartier) uitsluitend tijdens werkuren (bijvoorbeeld vanaf 7 uur tot 18 uur) en uitsluitend op werkdagen (bijvoorbeeld 22 of 23) per periode.

Voor onderstaande toepassingen ontwikkelen we nu webportalen, ook toepasbaar in combinatie met Screenlink monitoren, die eenvoudig op maat gerealiseerd kunnen worden.

  • HRM aanwezigheidspresentatie van NFC – Presentiepashouders
  • WMS logistieke data planning wat er vandaag nog te doen staat
  • Productie orders data planning wat er vandaag nog te doen staat
  • Projectmatige productie Werkorderplanning (onderhanden werk)

Registreer uw wensen voor de implementatie van de gerealiseerde innovaties of wordt lid van de SIR grensloos innovatie werkgroep(en).

Zo beslist u dus mee hoe de ontwikkelcapaciteit wordt ingezet.

Back To Top