skip to Main Content

SIR grensloos planning uitbreiding Mollie als payment provider

Uitbreiding Mollie als payment provider in Pluriform e-commerce webportals

Standaard is op dit moment Ingenico als payment provider opgenomen binnen Pluriform. Daarmee zijn vrijwel alle mogelijke betaalmethodes beschikbaar in de Pluriform e-commerce webportals. Daar verschillende Pluriform gebruikers al een contract hebben met Mollie als payment provider, is het voorstel om naast Ingenico tevens Mollie als pay provider bruikbaar te maken.

SIR innovatieplanning 2019 – Werkgroep Pluriform E-commerce prio:

  • 06) Webshop portal betaalmethode uitbreiding voor payment provider Mollie

Uitbreiding Mollie MT940 iDEAL-specificatie (gereed Pluriform versie 2019.2)

In oktober 2019 is nog intensief gewerkt, zodat we deze user story kunnen afronden in 2019.2 en dat de api van payment provider Mollie alsnog ingezet kan worden in webshops met productieversie 2019.2. Eind september was het budget al vrijwel besteed, maar het was niet de verwachting dat er nog veel tijd besteed hoefde te worden. Uiteindelijk blijkt dat er nu – bij afronding van de user story – zo’n 10 uur extra besteed is. Deze tijd is met name besteed aan het inbedden van de api in de afrekenprocedure van de webshop, de verificatie van de procedure, het in lijn brengen met overige procedures voor directe online betaling, zoals de bewaking op openstaande transacties, de verificatie van deze procedures, interne afstemming hierover en documentatie ervan.

Verschillende gebruikers maken gebruik van Mollie, voor het verwerken van iDEAL-betalingen in hun webshop. Mollie betaald een totaal bedrag uit per dag van de verschillende orders. Hiervoor kan een MT940-bestand worden geëxporteerd en ingelezen worden in je eigen administratie. Het huidige knelpunt is dat je een KBG-rekening kunt aanmaken om het MT940-bestand in te kunnen lezen met als achterliggende grootboek een kas/bank/giro rekening (dus muteren via subadministratie). Om de daadwerkelijke uitbetaling op je eigen bankrekening te kunnen boeken, moet je dat op dezelfde grootboekrekening kunnen doen. Het voorstel is om samen met Pluriform Software een uitbreiding te realiseren, om na de verwerking van reguliere MT940 bankmutaties, tevens een taak te ontwikkelen voor de verwerking van het Mollie MT940 bestand.

Registreer uw wensen voor de implementatie van de gerealiseerde innovaties of wordt lid van de SIR grensloos innovatie werkgroep(en).

Zo beslist u dus mee hoe de ontwikkelcapaciteit wordt ingezet.

Back To Top