skip to Main Content

Ik wil vooruit denken. Hoe ontwikkelt de logistiek zich?

Razendsnel. E-retail is oorlog en dus is e-logistics of e-fulfilment ook oorlog. Een oorlog die zich afspeelt op de arbeidsmarkt (waar huisvesten we onze arbeidsmigranten?), in de cloud (welke systemen koppelen we met elkaar en hoe?) en in het warehouse en de delivery (hoe organiseer je en ondersteun je de fysieke logistiek op de werkvloer en op de weg?).

In principe volgt de logistiek de wensen van de klant en deze wensen verschuiven steeds meer naar individuele wensen. De consument neemt geen genoegen meer met langere levertijden of in het ongewisse blijven wanneer iets aan de deur wordt afgegeven. Men wil individueel kunnen bepalen wanneer, op welke plaats en welk tijdstip (liefst zo nauwkeurig mogelijk) het pakketje wordt aangeboden. Zo ontstaat nu de behoefte aan same day delivery. Terwijl je ook nog eens te maken hebt met een steeds latere cut off.

Met andere woorden supply chains beginnen te knellen. e-Logistics of e-fulfilment is een jonge discipline die de oude wetten van de logistiek niet langer klakkeloos kan volgen. Veel bedrijven worstelen daarmee. Jeroen van den Berg e-logistics consultant noemt drie principes die een leidraad kunnen zijn: Think big, start small, scale fast.

Think big: stel een ambitieus doel. Waar wil je naar toe met je bedrijf en jouw supply chain. Dit dwingt tot groei en de keuzes op het gebied van customer service en supply chain strategie die daarbij horen.

Start small: pionier met meerdere kleine projecten. Omdat vooraf onduidelijk is wat wel en niet zal aanslaan is dit een verstandige weg vooruit. Let daarbij op dat de organisatie wendbaar is en de bedrijfsmentaliteit veranderingsgezind is.

Scale fast: kies een IT-architectuur waarin traditionele systemen makkelijk kunnen samenwerken met nieuwe applicaties. Traditioneel zijn ERP, Webshop, Point of Sale, WMS en TMS. Nieuw zijn PIM (product information management), OMS (order management systeem), ESB (enterprise service bus), mobiele apps en BI (business intelligence). En kies daarna de specifieke applicaties die makkelijk en snel, zonder grenzen, met je mee kunnen groeien.

Back To Top