skip to Main Content

SIR grensloos planning Pluriform Webportals generieke e-commerce innovaties

Verbetering van het responsive navigation menu, voor alle integraal toepasbare Pluriform e-commerce webportals.

Productoverzicht ontkoppelen van filter
Om te bereiken dat het filter panel op een andere plaats getoond kan worden op kleinere devices, bijvoorbeeld als menu-item met popover scherm. In de huidige situatie is het filter volledig geïntegreerd met de presentatie van de tegels. Daardoor is het niet mogelijk om dit op een andere plaats te tonen, bijvoorbeeld voor op een phone of tablet. De wens binnen deze user story is om de filters via een menu-optie aan te kunnen bieden op phone; je ziet dan standaard alleen de tegels, en met een menu-optie kan een overlay getoond worden met de filters.

Webshop layout responsive grid
Nieuwe layout voor de webshop dat gebruik maakt van responsive grid system elementen om te bereiken dat deze beter automatisch meeschaalt met de resolutie en zich beter responsive gedraagt. De huidige webshop layout maakt gebruik van diverse technieken uit Pluriform (dialogframework en weblayouts) waarvan een gedeelte meeschaalt en (in zekere mate) ingesteld kan worden en een gedeelte niet. In de verkenning richten we ons op het uitbreiden van de bestaande Pluriform functionaliteit rondom layouts en columns zodat de responsiveness beter ingesteld en ondersteund wordt. Voorbeelden van bestaande grid systems zijn Boostrap 3, Flexbox en W3.CSS. Het principe voegen we toe aan Pluriform zodat het eenvoudiger wordt om de webshop mee te laten schalen met de beschikbare ruimte. Op basis van deze aanpassingen maken we een nieuwe master weblayout voor de webshop.

Sticky webshop navigatie
Verbetering van het navigatie menu van de webshop zodat dit beter meeschaalt met de beschikbare ruimte (responsive is) en blijft plakken als je naar beneden scrollt om te bereiken dat de webshop goed meeschaalt op verschillende devices en een gebruiker eenvoudig kan navigeren en zoeken binnen de webshop en de winkelwagen kan bekijken.

Uitbreiding Customer services webportal (klantportaal)
Als producent of leverancier wil je het klantportaal uitbreiden met de mogelijkheid om sfeerfoto’s, instructiefilmpjes en dergelijke op te nemen. Tevens kan gedacht worden aan brochures en promotiemateriaal dat de retailer kan gebruiken richting de consument Om te bereiken dat hiervoor geen aparte website (en separate login) meer noodzakelijk is.

Toelichting: er is sprake van een aantal algemene bestanden zoals meettabellen e.d., maar ook bestanden die collectie specifiek zijn, zoals sfeerbeelden, productfoto’s en promotiemateriaal zoals brochures. Het is dan ook wenselijk om deze bestanden gestructureerd aan te kunnen bieden. Wat betreft bestandsformaten zal dit voornamelijk JPG en PDF zijn, tevens promotie – en instructiefilmpjes (Vimeo betanden) die door retailer gebruikt mogen worden. N.B. zoals in de melding reeds benoemd, kan wellicht de module Bestandsmap structuur gebruikt worden. Echter dient gekeken te worden of de structuur niet persé afhankelijk is van artikelen en dat er Vimeo bestanden opgenomen kunnen worden.

Beveiliging webportals & webshops (tegen aanvallen) # 179.791|
Verdere verbetering van de beveiliging van de alle Pluriform door Captcha in te zetten om automatische aanvallen te voorkomen. Of het blokkeren van het IP-dres om anders dergelijke pogingen te voorkomen.

SIR innovatiegroep aanvraag omvat: generieke verbeteringen en uitbreidingen van de Pluriform e-commerce webportals

SIR innovatieplanning 2019.1 de Top 3! – Werkgroep Pluriform e-commerce prioriteit:

  • 01) Customer Services webportal / klantportaal uitbreiding downloadsecties zoals promotiemateriaal, gestructureerd aanbieden bestanden (PDF, JPEG) en ondersteuning Youtube/Vimeo (Stemronde SIR leden 12,3%)
  • 02) Webportal beveiliging met 2-factor authenticatie via een SMS bericht (Stemronde SIR leden 10,4%)
  • 03) Webshop catalogus filters boven product overzicht (Stemronde SIR leden 9,4%)
  • 03) Webshop indeling optimalisering voor mobiele apparaten (Stemronde SIR leden 9,4%)
  • 03) Webshop sticky menubalk altijd zichtbaar (bovenaan het scherm) (Stemronde SIR leden 9,4%)
  • Webportal beveiliging met 2-factor authenticatie via de Pluriform App (Stemronde SIR leden 0% vervalt)

Registreer uw stem voor de actuele innovatie aanvragen en wordt lid van de SIR grensloos innovatie werkgroep(en).

Zo beslist u dus mee hoe de ontwikkelcapaciteit wordt ingezet.

Back To Top