skip to Main Content

Cees Snelders, Entrepreneur Presentiepas
‘Het systeem laat vertrouwen zien en maakt controle mogelijk’

Cees Snelders is een creatieve uitvoerder, bij een vooraanstaand bouwbedrijf in Nederland, die het ontwikkelteam van Grensloos heeft geïnspireerd om een werkbare oplossing te ontwikkelen voor de Presentiepas. De bouw in Nederland wil al jaren een geautomatiseerd registratiesysteem, voor alle werknemers op werklocaties, om onder meer illegaliteit en een onterechte aan- of afwezigheid te voorkomen. Een soort van uniforme ID-pas, echter de overheid anno 2018 snapt gewoon niet waar het nu echt over gaat, namelijk een werkbare oplossing in de praktijk! De Presentiepas is het enige systeem dat voldoet aan een werkbare ID pas voor alle partijen. Een vooruitziende blik? ‘Wij zagen dat een goed online toegangsregistratiesysteem vele voordelen kan opleveren.’ Cees Snelders is de bedenker van de Presentiepas, een bedrijf dat een online toegangsregistratiesysteem heeft laten ontwikkelen door Grensloos.

Presentiepas de oplossing voor een uniforme ID-pas voor toegangsregistraties

Presentiepas is direct toepasbaar voor alle mogelijke werklocaties zoals van kwekers, bouwplaatsen, evenementen en  logistieke en productiebedrijven. ‘Gebruik van de pas levert enerzijds een stuk efficiëntie op doordat je makkelijk inzicht verkrijgt wie, waar en hoelang gewerkt heeft op de bouw en anderzijds bevordert het de veiligheid op alle werklocaties. Het registreert onder meer de aankomst- en vertrektijden van mensen op de werklocaties. Met een online verbinding weet in de bouw de hoofdaannemer via tablet of smartphone realtime wie er allemaal op zijn bouwplaats rondloopt’, vertelt Snelders. Daarnaast kan er met voorregistratie veel gewonnen worden. ‘Waarom als uitvoerder op elke nieuwe bouwplaats steeds weer opnieuw handmatig de identiteitsbewijzen en andere gegevens invoeren en controleren van allang bekende bouwvakkers. Pluriform vormt de ruggengraat van ons systeem. De terminals bij de toegang van de werklocaties, waar de passen gescand worden, staan in verbinding met het systeem waar meteen de gegevens van betreffende personen zichtbaar zijn. Dan weet je in no-time of die personen wel of geen geoorloofde toegang hebben.’

Vertrouwen
Het registratiesysteem helpt de hoofdaannemer daarnaast met het ‘controleren’ van de urenstaten die hij van zijn onderaannemers krijgt bij de facturen. ‘Voorheen een kwestie van vertrouwen, maar echte controle was er niet. Nu heb je een tool in handen waarmee het eerlijker kan.’ Niet alleen de uitvoerder ter plaatse heeft snel inzicht wie wel en niet op de bouwplaats rondloopt, ook het hoofdkantoor kan realtime meekijken. ‘Het draagt bij aan het beter en sneller betrokken raken bij het proces op de werkvloer. Bouwbedrijven hebben bijvoorbeeld een medewerker die belast is met veiligheid en gezondheid. Deze kan meekijken en snel achterhalen of de bedrijven en mensen die op de bouwplaats rondlopen wel voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Hebben zij bijvoorbeeld wel of niet de veiligheidsinstructie getekend? Hebben zij het vereiste veiligheidsplan ingediend en beschikken zij over diploma’s als een VCA (Veiligheidscertificaat)? Het systeem laat vertrouwen zien en maakt controle mogelijk.’

Verlopen paspoort
‘In Pluriform kunnen wij namelijk niet alleen de NAW-gegevens invoeren van werknemers en werkgevers, maar ook een koppeling maken naar relevante documenten die zij nodig hebben bij het uitvoeren van taken op de werkplek. Denk dan inderdaad aan het vereiste VCA veiligheidscertificaat. Op de bouw in Nederland lopen daarnaast ook steeds meer buitenlandse werknemers rond. Dit zal de komende jaren alleen maar meer worden. Vraag zal dan altijd zijn of zij allen wel over benodigde documenten als werkvergunningen en geldige verblijfsdocumenten beschikken. Met het systeem van de Presentiepas weet je of mensen wel of niet werkzaam mogen zijn en dat voorkomt een hoop narigheid. Daar hebben we meteen het ontstaansrecht van ons systeem te pakken. Binnen Pluriform maken wij gebruik van een vergelijkbaar systeem waarmee bijvoorbeeld de douane op een luchthaven werkt. Paspoorten worden ter plekke op de bouwplaats gescand en binnen een minuut kan men zien of die persoon ook daadwerkelijk mag werken. Mensen die met een verlopen of vals paspoort rondlopen, pik je er zo uit. Onze controle maakt meteen duidelijk of men in Nederland mag werken. Laat je hen arbeid verrichten dan ben je in termen van de wet namelijk strafbaar. Bij illegale arbeid in de bouw staat een boete van twaalfduizend euro per persoon. Tel uit je winst.’

Kracht
De kracht van Pluriform is in mijn ogen het gemak waarmee koppelingen met externe partijen gemaakt kunnen worden. Neem nu de koppeling met het systeem voor paspoortcontrole. Dat werkt uitstekend. Wij zijn nu bezig met een koppeling met de Kamer van Koophandel. Een ander winstpunt is dat het systeem gebruik maakt van een pasje dat universeel is en zich leent voor uitbreiding’, aldus Cees. ‘Daarnaast zijn er klanten die vragen om de output van het Presentiepas-systeem meteen te kunnen koppelen met het automatiseringssysteem waarmee zij werken. Wij zien dat Grensloos snel en eenvoudig in staat is om gewenste koppelingen te realiseren. Als je de behoefte van de klant kunt beantwoorden dan ben je succesvol. Het toont voor mij steevast aan dat de keuze voor Pluriform de juiste blijkt te zijn.’

Back To Top